چه می تواند بهتر از این باشد که بزرگترین ساکنان دریاها و اقیانوس ها نیز به انسان ها عشق می ورزند. اینچنین فرصتی تنها برای گردشگران سن ایگناسیو (San Ignacio) در مکزیک فراهم است که حتی نهنگ های آنسوی دنیا، برای اثبات دوستی با انسانها حرفهایی برای گفتن دارند.

powered by aksha.ir

powered by aksha.ir


powered by aksha.ir


 | www.Persian-Star.net


powered by aksha.ir


powered by aksha.ir


powered by aksha.ir


powered by aksha.ir


powered by aksha.ir


powered by aksha.ir


powered by aksha.ir


 | www.Persian-Star.net


powered by aksha.ir


راستی چی می شد اگر ما در آب زندگی می كردیم یا نهنگ در خشكی و نهنگ از ما تغذیه میكرد ؟!

فكر كنید اگر یك روز با چنین صحنه ای مواجه بشید و فرض كنید كه نهنگ از انسان تغذیه کنه !

موقع آزار حیوانات كمی به این فكر كنید كه اگر جایتان عوض می شد چه احساسی داشتید؟

یا اینكه اگر قدرت تفكر و شعور نداشتیم واقعا برای دفاع چی داشتیم؟

اگر در این صحنه انسان جای نهنگ بود و شعور هم داشت واقعآ برای آن انسان بدبخت چه اتفاقی ممكن بود بیفته ؟


این تصاویر خیلی حرفها داره كه خودمون رو در جایگاه انسانی بهتر بشناسیم
و به عواطف لطیف موجوداتی که گرچه خارج از قلمرو انسانی هستند اما حق حیات دارند احترام بگذاریم.نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 تیر 1390    | توسط: شهریار    | طبقه بندی: عکس های منتخب، عکس های حیوانات،     | نظرات()