فرصت ها را دریابیم ...

وقت طلاست و زمان، گرانبهاترین گوهر عمر است؛ گرچه نیازهای آدمی بیشمار است
و بسیاری از فرصت ها در گذر زمان از دست می روند اما جسم و روح ما نیازهایی دارد
که با برآوردن آنها آرامش هر چه بیشتر را در زندگی به ارمغان می آورد.
فرصت ها را دریابیم و دریغ نکنیم از زمانهایی که چه زود می گذرند ...


فرصتی برای دعا

powered by aksha.ir

نیایش با خدا کمک می کند تا غبار غم از دلت زدوده شود


زمانی برای دوستانpowered by aksha.ir

داشتن دوستان واقعی نیمی از خوشبختی است


وقتی برای کار

powered by aksha.ir

کار سرمایه ای همیشگی برای سعادتمندی است


زمانی را برای فکر کردن

 | www.Persian-Star.net

تفکر سالم منبع قدرت و انرژی جسم است


وقتی برای مطالعه

powered by aksha.ir

دانش اندوزی در کسب آگاهی هر چه بیشتر است


زمانی برای گوش دادن

powered by aksha.ir

یک موسیقی گوش نواز تعادل روحی و عاطفی را دو چندان می کند


فرصتی برای خنده

powered by aksha.ir

بارهای سنگین زندگی تنها با داروی خنده، سبک تر می شوند


نگاهی هم به عشق

powered by aksha.ir

عشق اصلی ترین طعم شیرین زندگی است


زمانی را برای رویا

powered by aksha.ir

سفر به عالم خیال، اعتماد به نفس را قوت می بخشد


فرصتی هم برای بازی

powered by aksha.ir

نشاط و شادابی، ماندگارترین خاطرات جوانی است که هرگز از یاد نمی رود

نوشته شده در تاریخ جمعه 3 تیر 1390    | توسط: شهریار    | طبقه بندی: عکسهای جالب و دیدنی،     | نظرات()